1. Algemene bepalingen

1.1. Het privacybeleid dat hier wordt verstrekt, legt de belangrijkste methoden vast voor het verzamelen, beheren en opslaan van persoonlijke gegevens in de elektronische winkel "Teddyway".

1.2. Dit privacybeleid wordt beheerst door de verordening van de Europese Unie inzake de bescherming van persoonsgegevens en andere wetgeving ter bescherming van de privacy.

1.3. Door uw gegevens in te dienen bij de elektronische winkel "Teddyway", gaat u akkoord met het gebruik en beheer van dergelijke gegevens voor de doeleinden die zijn gedefinieerd in dit privacybeleid.


2. Opslag, verzameling en beheer van persoonsgegevens

2.1. Elektronische winkel "Teddyway" functioneert in overeenstemming met de volgende hoofdprincipes voor het beheer van persoonsgegevens:

2.2. Persoonsgegevens worden verzameld voor rechtmatige en beoogde doeleinden.

2.3. Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer is dan de periode die is vastgelegd in de EU-documenten die de wettelijke bescherming van persoonsgegevens regelen.

2.4. Persoonsgegevens worden uitsluitend beheerd door die medewerkers die op de hoogte zijn van de geheimhoudingsovereenkomst en deze door hun handtekening hebben bevestigd.

2.5. Alle informatie over de persoonsgegevens die worden beheerd, wordt als vertrouwelijk beschouwd.


3. Medewerkers van de elektronische winkel “Teddyway” begrijpen het belang van de persoonlijke levenssfeer. Persoonlijke klantgegevens (naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en alle andere informatie die wordt verstrekt in het registratieformulier van deze elektronische winkel) worden verzameld, beheerd en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

3.1. Het genereren van klantorders voor artikelen en deze implementeren.

3.2. Het genereren van financiële documenten.

3.3. Het regelen van de bezorging van artikelen.

3.4. Voldoen aan overige contractuele verplichtingen.


4. Overdracht van persoonsgegevens aan derden

4.1 Medewerkers van de elektronische winkel "Teddyway" kunnen de persoonlijke gegevens van de klant alleen aan derden doorgeven in de gevallen vermeld in artikel 2.2.

4.2. Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven in overeenstemming met de wetgeving van de Europese Unie.


5. Koekjes

5.1. Elektronische winkel "Teddyway" gebruikt cookies die klanten toegang geven tot alle diensten die door deze elektronische winkel worden aangeboden.

5.2. Terwijl een klant de elektronische winkel "Teddyway" gebruikt, worden cookies opgeslagen op het apparaat (browser) van de klant, die deze internetwebsite gebruikt.

5.3. Persoonlijke informatie die met behulp van cookies wordt verzameld, wordt gebruikt om marketing- en remarketingcampagnes uit te voeren en om verschillende statistieken te genereren die essentieel zijn voor een ononderbroken levering van diensten aangeboden door deze elektronische winkel.

5.4. De klant heeft het recht om alle of een deel van de opgeslagen cookies te verwijderen of om geen toestemming te geven voor het opslaan van cookies op het apparaat dat wordt gebruikt, maar in dit geval zullen sommige functies van de site ontoegankelijk worden.

5.5. Door gebruik te maken van de diensten die worden aangeboden door de elektronische winkel "Teddyway", stemt de klant ermee in dat de cookies worden geïnstalleerd op het browsersysteem dat momenteel in gebruik is.

5.6. De klant heeft het recht om deze toestemming in te trekken door de instellingen van de internetbrowser te wijzigen.


6. Wijziging reglement en slotbepalingen

6.1. “Teddyway” heeft het recht om deze privacybeleidsregels zonder voorafgaande aankondiging geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Door gebruik te blijven maken van de elektronische winkel "TeddyWay" bent u verplicht zich aan deze regels te houden. Geschillen met betrekking tot het privacybeleid worden beslecht door middel van onderhandelingen, en in het geval van mislukte onderhandelingen worden geschillen beslecht in overeenstemming met de wetgeving van de EU en de Republiek Litouwen.

Product added to wishlist