1. Opstellen van het verkoopcontract

1.1. Het verkoopcontract tussen de koper en de verkoper wordt als geldig beschouwd wanneer de koper het geconfigureerde winkelmandje bevestigt met het adres voor de levering van het artikel, de meest geschikte betalingsmethode kiest en kennis maakt met de interne regels van de elektronische winkel.


2. Rechten van de koper

2.1. De koper heeft het recht om artikelen in deze elektronische winkel te kopen in overeenstemming met de verstrekte regels en de interne voorwaarden van de elektronische winkel.

2.2. De koper heeft het recht om de verkoopovereenkomst met de elektronische winkel "Teddyway" te beëindigen. Indien een koper bereid is deze overeenkomst te beëindigen, dient hij/zij de verkoper hiervan schriftelijk (per e-mail) op de hoogte te stellen, onder vermelding van de reden van retournering en het ordernummer, uiterlijk 7 dagen na aflevering van het artikel. De verkoopovereenkomst kan niet worden beëindigd in bepaalde gevallen die zijn aangegeven in de wetgeving van de EU en de Republiek Litouwen.


3. Verplichtingen van de koper

3.1. De koper is verplicht de volledige prijs voor de geselecteerde artikelen te betalen.

3.2. Wanneer de zaak wordt afgeleverd en de koper weigert de geleverde zaken in ontvangst te nemen zonder enige redelijke verklaring of indien het door de koper opgegeven adres niet correct is, is de koper verplicht de verzendkosten te dekken die worden bepaald door het gewicht van de pakket.

3.3. De koper die de elektronische winkeldiensten van "Teddyway" gebruikt, stemt ermee in en is verplicht deze regels en bepalingen van het verkoopcontract te volgen.

3.4. Om te kunnen betalen voor het artikel dat wordt gekocht, moet de koper het artikelordernummer opgeven.


4. Rechten van de verkoper

4.1. In geval van bijzondere omstandigheden heeft de verkoper het recht om de activiteit van de elektronische winkel tijdelijk of volledig te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan de kopers.

4.2. De verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande waarschuwing.

4.3. Als de koper ervoor kiest om het artikel vooruit te betalen en niet binnen 7 dagen betaalt, kan de verkoper weigeren de bestelling uit te voeren.

4.4. De verkoper behoudt zich het recht voor om een bestelling op elk moment en onder alle voorwaarden te annuleren, op voorwaarde dat de verkoper de koper het volledige betaalde bedrag terugbetaalt.


5. Verplichtingen van de verkoper

5.1. De verkoper zorgt voor goede voorwaarden voor het gebruik van de elektronische winkel.

5.2. De verkoper is verplicht de bestelde artikelen op het door de koper opgegeven adres en volgens de wijze van levering af te leveren.

5.3. Onder bepaalde omstandigheden, wanneer de verkoper het door de koper gekozen item niet kan leveren, zal hij / zij een ander item aanbieden, maar in het geval dat de koper weigert het aangeboden item te accepteren, is de verkoper verplicht het geld terug te storten op de bankrekening aangegeven door de koper binnen 7 werkdagen.


6. Levering van artikelen

6.1. De verkoper of de door de verkoper gemachtigde persoon is verantwoordelijk voor de levering van de artikelen.

6.2. De koper controleert de staat van de zaak samen met de verkoper of met de door de verkoper gemachtigde persoon.

6.3. In geval van schade aan het pakket kan de koper weigeren het pakket in ontvangst te nemen door dit op het leveringsdocument aan te geven.

6.4. Alle bezorginformatie - Pagina met bezorginformatie.


7. Een artikel retourneren

7.1. Het proces voor het retourneren van een artikel is onderworpen aan bevel nr. 217 van 29 juni 2001 van de minister van Economische Zaken van de Republiek Litouwen "Betreffende de goedkeuring van de regels voor het retourneren en vervangen van artikelen".

7.2. Het artikel dat de koper aan de verkoper retourneert, bevindt zich in de originele verpakking en is onbeschadigd.

7.3. Artikelen worden teruggestuurd naar het door de verkoper opgegeven adres. Indien het artikel door slechte kwaliteit ongeschikt is voor gebruik, zijn de verzendkosten voor de retourzending voor rekening van de verkoper.

7.4. In het geval dat het artikel wordt geretourneerd vanwege slechte kwaliteit, is de verkoper verplicht om dit artikel te vervangen door het nieuwe artikel van goede kwaliteit. Als de verkoper het gewenste artikel niet op voorraad heeft, ontvangt de koper de terugbetaling.


8. Aansprakelijkheid

8.1. De koper wordt aansprakelijk gesteld voor zijn handelingen verricht tijdens het winkelen in de winkel “Teddyway”.

8.2. De koper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die door andere sites wordt geplaatst, zelfs niet als de elektronische winkel "Teddyway" naar dergelijke sites verwijst.

8.3. Indien er schade wordt aangericht, zal de aansprakelijke partij de schadevergoeding aan de benadeelde partij betalen.


9. Verzenden van informatie

9.1. Alle vragen en berichten worden verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in de elektronische winkel of door te bellen naar het opgegeven telefoonnummer.

9.2. De verkoper stuurt de koper alle informatie naar het e-mailadres dat hij bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven.


10. Slotbepalingen

10.1. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van de EU en de Republiek Litouwen.

10.2. Het uiterlijk, de maat en de kleur van alle producten kunnen enigszins afwijken van de foto's die in de online winkel worden getoond.

10.3. Geschillen over de uitvoering van deze voorwaarden zullen worden beslecht door middel van onderhandelingen. In geval van mislukte onderhandelingen worden geschillen beslecht in overeenstemming met de wetgeving van de EU en de Republiek Litouwen.

Product added to wishlist